Buikgriep of voedselvergiftiging?

Standaard

Buikgriep en voedselvergiftiging zijn twee aandoeningen die eigenlijk mijlenver uit elkaar liggen, maar toch over nagenoeg exact dezelfde symptomen beschikken. Het is dan ook niet zo vreemd dat mensen op het eerste zicht soms denken aan een onschuldige buikgriep terwijl men te maken heeft met een serieuze voedselvergiftiging. In vergelijking met buikgriep is deze aandoening inderdaad een stukje ernstiger. Dat heeft alles te maken met het feit dat voedselvergiftiging uitsluitend optreedt door besmet voedsel te eten. De gevolgen daarvan laten zich raden en kunnen voor enorm veel ongemak zorgen. Vooral bij oudere mensen kan deze aandoening in het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn.

Wanneer is er sprake van buikgriep?

Indien u reeds wat informatie op deze website heeft gelezen zult u inmiddels weten dat buikgriep wordt veroorzaakt door een bacterie, virus of parasiet. U zult dan ook reeds weten dat buikgriep een aandoening is die men niet kan genezen en die eigenlijk vanzelf terug moet overgaan. Wel is er op de markt medicatie terug te vinden die de symptomen van buikgriep kan verzachten waardoor het voor de patiënt in kwestie allemaal een stukje aangenamer wordt. De symptomen van buikgriep zijn dan ook niet zo aangenaam. Denk bijvoorbeeld maar aan vaak stevige diarree, misselijkheid en buikkrampen. Buikgriep is ook een aandoening die doorgaans niet na één dag is opgelost. Het kan tot een week duren vooraleer de ziekte de strijd volledig heeft opgegeven. Over het algemeen is buikgriep niet zo ernstig, alleen dient u er voor te zorgen dat u niet uitdroogt. Voldoende drinken is dan ook werkelijk essentieel.

Wat met voedselvergiftiging?

De vraag die u zich natuurlijk stelt is hoe u nu buikgriep kunt onderscheiden van een voedselvergiftiging. Wel, dat is niet zo eenvoudig. Vaak dient u vooral te kijken naar de ernst van de symptomen. Voedselvergiftiging is net als buikgriep een aandoening die meteen de kop opsteekt, alleen is de hevigheid er van doorgaans veel erger. Bij buikgriep beschikt u doorgaans namelijk nog gewoon over de mogelijkheid om wat te drinken en kunt u de symptomen relatief eenvoudig onderdrukken met de juiste medicatie. Bij een voedselvergiftiging is dat veelal niet het geval. Deze aandoening is vaak zo agressief dat het een absolute must is om een dokter te raadplegen. In het bijzonder wanneer het gaat om de beruchte salmonella bacterie is het zeer belangrijk om een arts te contacteren. Deze bacterie barst doorgaans in alle hevigheid los en is zeer moeilijk te onderdrukken. In het bijzonder bij jonge kinderen en ouderen is het aan te raden zo spoedig mogelijk te reageren.

Niet te onderschatten risico’s

Er wordt veelal erg smalend gedaan over buikgriep en een voedselvergiftiging en eigenlijk is dat niet zo verstandig, in tegendeel. Hoewel het inderdaad op zich gaat om twee relatief onschuldige aandoeningen die geen specifieke bedreiging vormen voor de levensstandaard van de patiënt is het wel zo dat ze erg gevaarlijke gevolgen kunnen hebben. Het is voor patiënten die met één van deze twee aandoeningen te maken krijgen doorgaans vooral zaak om uitdroging te voorkomen. Mocht dat niet lukken door gewoon zelf regelmatig vocht in te nemen (bijvoorbeeld uitgebluste cola of water), dan kan een korte ziekenhuisopname zich opdringen. Het mag duidelijk zijn, het is absoluut niet verstandig om de risico’s van buikgriep en een voedselvergiftiging te onderschatten.