Buikgriep na het eten van oesters?

Standaard

Het klinkt misschien een beetje belachelijk, maar het is een vraag die ieder jaar opnieuw bijzonder veel mensen zich stellen. Er lijkt namelijk reeds lange tijd een verband te bestaan tussen het eten van oesters en het oplopen van de buikgriep. De vraag die velen zich echter (terecht) stellen is of de het dan niet toevallig een samenloop van omstandigheden is.

Eerder op deze website hebben we u reeds aangegeven dat buikgriep niet zelden wordt veroorzaakt door een virus. Eén van die virussen is het zogenaamde Norovirus. Dat virus kan inderdaad worden opgelopen door het eten van bepaalde etenswaren, maar geldt dat ook voor oesters? Heeft u oesters gegeten en voelt u zich niet echt lekker? We vertellen u in dit artikel graag wat daarvan aan de basis kan liggen.

Grotere kans op Norovirus

In de inleiding hebben we reeds aangegeven dat verschillende etenswaren de kans op besmetting met het Norovirus vergroten. Onderzoeken uit het verleden hebben aangetoond dat er voldoende reden is om aan te nemen dat ook schaaldieren tot die groep behoren. Het belangrijkste onderzoek dat hiernaar werd gevoerd was dat van de Voedsel- en Warenautoriteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in 2008 en bracht inderdaad een significant vergroot risico aan het licht op besmetting met het Norovirus. Het onderzoek bracht daarnaast nog een opvallend feit aan het licht. Het bleek namelijk zo te zijn dat de kans op besmetting aanzienlijk groter was bij Franse en Engelse schaaldieren dan bij Nederlandse. Daarnaast zijn mosselen over het algemeen vaker besmet dan oesters. Het  verschil zit hem echter in de manier waarop het eten wordt opgediend. Mosselen worden altijd verhit vooraleer ze worden opgediend waardoor de kans op besmetting wordt verkleind. Daar staat tegenover dat oesters veelal rauw worden opgediend waardoor het risico op besmetting aanzienlijk is.

Buikgriep door het eten van oesters

Bovenstaande is eigenlijk reeds een antwoord op de gestelde vraag, ja ook van het eten van oesters kan je dus buikgriep krijgen. Zijn er voorzorgen die u kunt nemen om besmetting met het Norovirus door het eten van oesters tegen te gaan? Moeilijk. Op de meeste feestjes en recepties worden altijd rauwe oesters opgediend en dan loopt u automatisch het risico om besmet te geraken met de ziekte. De enige mogelijkheid om besmetting met het Norovirus tegen te gaan is in principe door het koken van de schaaldieren. Doet u dat niet en kiest u er voor om toch rauwe oesters te eten dan zult u altijd rekening moeten houden met het feit dat u buikgriep kunt oplopen.